MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TYÖHÖNVALMENNUS

 • Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus, tavoitteena työ tai koulutus
 • Kokonaiskesto 240 kuntoutuspäivää, jotka jakautuvat alkuvaiheeseen (1-10 pv), työhön valmennuksen vaiheeseen (205-214 pv), päätösvaiheeseen (1-5 pv) sekä seurantavaiheeseen (3-20 seurantaa). Vaiheiden kesto ja kokonaiskesto on kuntoutujakohtaista.
 • Ikäraja: yli 16v
 • Kotikunta: ei rajattu
 • Muu pääsyvaatimus: diagnosoitu psyykkinen sairaus, B-lausunto
 • Toimeentulo: kuntoutusraha
 • Lähettävä taho: Sosiaali- ja mielenterveystoimi, työvoiman palvelukeskus, vakuutusyhtiöt, TE-toimisto, hoitotaho
 • Hakumenettely: yhteys KELAAN ja säätiöön
 • Haku: hakuaika umpeutunut. Työhönvalmennuksen toteutus päättyy vuonna 2017, uusia henkilöitä ei palveluun enää oteta. Mikäli olet kiinnostunut Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta, ota yhteyttä Kelaan sopivan palvelun sekä lähimmän palveluntuottajan kartoittamiseksi.
   

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

 

Kansaneläkelaitoksen toteuttama mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus on avomuotoista tuettua työharjoittelua yksityisissä työkeskuksissa ja säätiöissä.

 

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennukseen kuuluvat seuraavat elementit:

 • ohjattu työ pääosin säätiön ulkopuolisissa yrityksissä tai julkisella sektorilla, tarpeen mukaan myös säätiön omilla työpajoilla, työn harjoittelu sekä työssä tukeminen
 • kuntoutujan toiveiden mukaiset joustavat tehtävät
 • työaika määrittyy kuntoutuja- ja tavoitekohtaisesti, pääsääntöisesti 5 pv/vko, 6h/pv.
 • henkilökohtainen ohjaus
 • ryhmätyöskentely
 • työhakutaitojen opetteleminen
 • ATK-taitojen harjaannuttaminen
 • yhteistyö hoitotahon, KELAn sekä kuntoutujakohtaisesti muiden tahojen, kuten sosiaalitoimen ja TE-hallinnon kanssa.

 

Lataa esite tästä

 

 

Yhteystiedot:

kuntoutusohjaaja, työnsuunnittelija

Kirsi Pajamäki

Sauvosaarenkatu 11, b-rakennus 94100 KEMI

puh. 040 8239 412

 

 

Työhönvalmennusprosessi

Kokonaiskesto 240 kuntoutuspäivää, jotka jakautuvat alkuvaiheeseen (1-10 pv), työhön valmennuksen vaiheeseen (205-214 pv), päätösvaiheeseen (1-5 pv) sekä seurantavaiheeseen (3-20 seurantaa). Vaiheiden kesto ja kokonaiskesto on kuntoutujakohtaista.